❤️Tài khoản TRẢ PHÍ

Thanh toán tự động - trả phí theo nhu cầu sử dụng

Bạn cần phải mua các gói sử dụng nếu muốn sử dụng đầy đủ các chức năng khi phân tích vị trí và khu vực của bạn.

  1. Rất nhanh và đơn giản, đăng nhập hệ thống bạn đã đăng ký: https://analytics.apps.vgm.ai/Account/Login

  2. Thực hiện chức năng mua "Gói đăng ký" để mua vị trí đánh giá và làm theo hướng dẫn để thanh toán. Xem thêm hướng dẫn thanh toán Bảng giá và thanh toán

  1. Khi hoàn tất thanh toán, vui lòng chờ đợt từ 2-5 phút để được nâng cấp tài khoản của bạn. Sau từ 2-5 phút bạn chỉ cần mở lại trình duyệt là hoàn tất quá trình đăng ký sử dụng. Vui lòng liên hệ số Hotline: 0975.427.560 nếu việc sử dụng và thanh toán của bạn gặp khó khăn.

Một số lưu ý khi sử dụng tài khoản TRẢ PHÍ:

  • Lựa chọn gói phù hợp theo nhu cầu phân tích của bạn

  • Khi đã thực hiện phân tích vị trí của bạn thì bạn không được quyền sửa dữ liệu không gian của vị trí hoặc khu vực

Bạn có thể theo dõi lịch sử thanh toán trong chức năng "Lịch sử đơn hàng".

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0975.427.560 nếu bạn muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Last updated

Was this helpful?