3.4. Địa điểm kinh doanh

Hướng dẫn khám phá thông tin cửa hàng, địa điểm kinh doanh

Hiểu được đối thủ cạnh tranh thông qua số lượng và mật độ các cửa hàng cạnh tranh trong khu vực thị trường của cửa hàng.

Thông tin cửa hàng cạnh tranh trong khu vực thị trường

Khai thác thông tin cửa hàng cạnh tranh trong khu vực thị trường thông qua mật độ cửa hàng trên bản đồ số và số liệu thống kê các cửa hàng cạnh tranh trong khu vực:

Thay đổi thiết lập cửa hàng cạnh tranh

Lựa chọn các ngành hàng, cửa hàng sẽ là đối thủ cạnh tranh để đánh giá mật độ và số lượng cửa hàng bằng cách:

  • Từ giao diện Cửa hàng cạnh tranh, chọn Thiết lập:

  • Lựa chọn các ngành hàng sẽ là đối thủ cạnh tranh, hiện tại VGM cung cấp tới hơn 50 ngành hàng trong lĩnh vực bản lẻ, là cơ sở để giúp cửa hàng bạn đánh giá tốt nhất:

  • Chọn chức năng "Lưu lại" để thay đổi thiết lập:

  • Hiển thị kết quả cửa hàng cạnh tranh trên bản đồ, dễ dàng bật/tắt từng lớp để đánh giá:

  • Hoặc khai thác số liệu tổng hợp cửa hàng cạnh tranh như: số lượng, khoảng cách/thời gian các cửa hàng cạnh tranh tới vị trí cửa hàng, phân loại cửa hàng:

Last updated