3.5. Khả năng tiếp cận

Hướng dẫn khai thác thông tin để đánh giá khả năng tiếp cận của cửa hàng

Đánh giá khả năng tiếp cận cửa hàng dựa trên vị trí trên nền bản đồ chi tiết (lòng đường, vỉa hè, vị trí giao thông, mặt đường giao thông, ...) và vị trí cửa hàng tới trung tâm hành chính các cấp:

Last updated

Was this helpful?