3.1. Khu vực thị trường

Hướng dẫn việc khai thác thông tin khu vực thị trường

Khu vực thị trường là gì?

Khu vực thị trường của cửa hàng là một khu vực địa lý sẽ tập trung phần lớn khách hàng và đối thủ của bạn. Biết được quy mô của khu vực thị trường giúp bạn có thể đo lường được khách hàng tiềm năng của mình, mật độ đối thủ cạnh tranh trong khu vực và khả năng tiếp cận cửa hàng của bạn.

Khu vực thị trường được VGM.ai xác định theo các tiêu chí:

 • Bán kính: Khu vực thị trường xác định theo phạm vi bán kính tính từ vị trí cửa hàng

 • Thời gian di chuyển: Khu vực thị trường được xác định theo thời gian di chuyển từ vị trí cửa hàng

 • Quãng đường di chuyển: Khu vực thị trường được xác định theo quãng đường di chuyển từ vị trí cửa hàng

Thông tin tổng quan về vị trí và khu vực thị trường cung cấp các thông tin:

 • Vị trí cửa hàng so với bản đồ nền và khu vực thị trường

 • Thông tin về vị trí cửa hàng theo đơn vị hành chính

 • Thông tin tổng quan mật độ cửa hàng cạnh tranh trong khu vực thị trường

 • Thông tin tổng quan về mật độ dân số trong khu vực thị trường

Thiết lập thông tin khu vực thị trường

Bạn có thể tùy chọn thay đổi khu vực thị trường của cửa hàng, ví dụ bạn muốn khu vực thị trường là bán kính 1km, hay quãng đường di chuyển là 2km, ...

 • Từ Báo cáo vị trí, chọn Thiết lập:

 • Tùy chọn thông tin thiết lập khu vực thị trường như: Phương tiện di chuyển, giá trị, màu sắc hiển thị:

 • Hoặc bổ sung thêm khu vực thị trường mới:

 • Chọn "Lưu lại" để thực hiện thay đổi:

Last updated