🤲4. So sánh nhiều khu vực

Hướng dẫn so sánh dữ liệu thị trường của nhiều khu vực khác nhau

So sánh nhiều khu vực thị trường tiềm năng để tìm ra khu vực kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp bán lẻ.

B1: Từ giao diện "Khu vực của tôi", bạn chọn một vị trí cần so sánh:

B2: Từ giao diện "Báo cáo khu vực", chọn "Thêm khu vực so sánh":

B3: Nhập tên để tìm khu vực cần so sánh, khu vực so sánh có thể là "Khu vực của tôi" hoặc các khu vực trong mục "Khám phá":

B4: Chọn chức năng "Xem" để xem báo cáo so sánh giữa các khu vực:

B5: Khai thác số liệu so sánh nhiều khu vực. Các số liệu chúng tôi cung cấp tương tự như 3. Báo cáo khu vực, tuy nhiên giao diện cho phép bạn dễ dàng so sánh dữ liệu giữa nhiều khu vực với nhau:

Last updated