2.5. Xem báo cáo, phân tích

Hướng dẫn em báo cáo phân tích dữ liệu từ vị trí của tôi

Từ danh sách Vị trí của tôi, chọn chức năng "Báo cáo" để xem báo cáo, phân tích dữ liệu của một vị trí:

Last updated

Was this helpful?