💵Bảng giá và thanh toán

Hướng dẫn thanh toán khi sử dụng dịch vụ của VGM

Bảng giá dịch vụ

Truy cập địa chỉ https://vgm.ai/bang-gia/ để biết chi tiết về bảng giá và các chi tiết các tính năng

Hướng dẫn nhanh việc thanh toán

Đăng nhập hệ thống thông qua địa chỉ: https://analytics.apps.vgm.ai/Account/Login

  1. Thực hiện chức năng mua "Gói đăng ký" ở mục thông tin người dùng

  1. Chọn Gói phù hợp với nhu cầu và thực hiện Mua gói:

Chọn phương thức thanh toán (hiện tại chúng tôi hỗ trợ phương thức thanh toán bằng chuyển khoản):

  1. Bạn thanh toán theo đúng thông tin được chúng tôi cung cấp bao gồm: Số tài khoản, Nội dung chuyển khoản và số tiền. Hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng di động quét mã QRCode để tự động điền các thông tin trên:

  1. Hoàn tất quá trình thanh toán của bạn, bạn có thể sử dụng được ngay sau khoảng 2-5 phút.

Last updated

Was this helpful?