🤲4. So sánh nhiều vị trí

Hướng dẫn so sánh dữ liệu thị trường của nhiều vị trí khác nhau

So sánh nhiều vị trí cửa hàng tiềm năng để tìm ra địa điểm kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp bán lẻ.

B1: Từ giao diện "Vị trí của tôi", bạn chọn một vị trí cần so sánh:

B2: Từ giao diện "Báo cáo vị trí", chọn "Thêm vị trí so sánh":

B3: Nhập tên để tìm vị trí cần so sánh, vị trí so sánh có thể là "Vị trí của tôi" hoặc các vị trí trong mục "Khám phá":

B4: Chọn chức năng "Xem" để xem báo cáo so sánh giữa các vị trí:

B5: Khai thác số liệu so sánh nhiều vị trí. Các số liệu chúng tôi cung cấp tương tự như 3. Báo cáo vị trí, tuy nhiên giao diện cho phép bạn dễ dàng so sánh dữ liệu giữa nhiều vị trí với nhau:

Last updated