👋Giới thiệu

VGM.AI - VietNam Geomarketing là đơn vị cung cấp nền tảng Tiếp Thị Địa Lý đầu tiên tại Việt Nam.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn tiếp thị địa lý và phân tích dữ liệu thị trường trên một nền tảng bản đồ số mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Đánh giá thị trường tiềm năng và khu vực bán hàng

 • So sánh khu vực thị trường / địa điểm kinh doanh

Các loại hình dữ liệu VGM.AI cung cấp và trực quan hóa trên bản đồ:

1. Thông Tin Nhân Khẩu Học

VGM.AI cung cấp bản đồ dữ liệu nhân khẩu học giúp người dùng nắm được thông tin về số lượng, mật độ, phân bổ dân số, dữ liệu hộ gia đình và loại hình nhà ở:

Dựa trên thông tin và dữ liệu mà VGM.AI cung cấp, khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể đạt được những lợi ích sau:

 • Hiểu rõ đối tượng khách hàng tiềm năng

 • Hỗ trợ phân tích hành vi mua sắm và khả năng chi tiêu

 • Giảm chi phí và tăng hiệu quả khi phân tích thị trường

Dữ liệu về nhân khẩu học bao gồm:

 • Dữ liệu về dân số trong khu vực A sẽ cho biết: Số lượng, mật độ phân bố của dân số, giới tính, nhóm tuổi trong phân khúc khách hàng mục tiêu

 • Dữ liệu về hộ gia đình: số hộ có trẻ em, số hộ trong tuổi lao động, số hộ có người già,...

 • Loại hình nhà ở: kiên cố, bán kiên cố, đơn sơ

2. Dữ Liệu Đối Thủ Cạnh Tranh

VGM.AI cung cấp bản đồ dữ liệu về đối thủ cạnh tranh trực tiếp / gián tiếp cho nhiều ngành hàng giúp người dùng nắm được thông tin về số lượng, vị trí đối thủ:

Dựa trên thông tin và dữ liệu mà VGM.AI cung cấp, khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể đạt được những lợi ích sau:

 • Đánh giá cơ hội kinh doanh

 • Đánh giá mức độ cạnh tranh tại khu vực / địa điểm

 • Xác định được khoảng trống của thị trường

Dữ liệu về đối thủ cạnh tranh bao gồm:

 • Dữ liệu về đối thủ cạnh tranh trực tiếp

 • Dữ liệu về đối thủ cạnh tranh gián tiếp

3. Dữ Liệu Các Điểm Quan Tâm, Tiện Ích Văn Hóa Xã Hội

VGM.AI cung cấp bản đồ dữ liệu điểm POI (bao gồm các tiện ích văn hóa, xã hội):

Dựa trên thông tin và dữ liệu mà VGM.AI cung cấp, khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể đạt được những lợi ích sau:

 • Phân tích khả năng tiếp cận và đánh giá cơ hội kinh doanh tại khu vực thị trường hoặc địa điểm bán hàng

 • Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng

 • Xác định khả năng tiếp cận và cơ hội kinh doanh

Dữ liệu về các điểm quan tâm và tiện ích bao gồm:

 • Dữ liệu các điểm quan tâm: Nhà sách, Khu vui chơi giải trí, Cửa hàng quần áo, Cửa hàng Cafe, Tiệm trà, Cửa hàng Kem & Trà sữa, Cửa hàng đồ uống,...

 • Dữ liệu về điểm tiện ích đô thị: Nhà cao tầng, Khu dân cư, Công viên, TTTM, Trường học, Bệnh viện, Cơ sở chăm sóc y tế,... nằm trong khu vực thị trường đã xác định

4. Dữ Liệu Hạ Tầng Giao Thông, Phân Bố Nhà Cửa, Thông Tin Quy Hoạch

VGM.AI cung cấp bản đồ dữ liệu hạ tầng giao thông, phân bố nhà cửa và quy hoạch đô thị:

Dựa trên thông tin và dữ liệu mà VGM.AI cung cấp, khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể đạt được những lợi ích sau:

 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiềm năng kinh doanh

Dữ liệu về hạ tầng giao thông và thông tin quy hoạch bao gồm:

 • Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất để biết địa điểm bán hàng thuộc loại đất gì, nằm trong địa giới hành chính gì, thuộc quản lý của đơn vị hành chính nào,...

 • Dữ liệu bản đồ quy hoạch xây dựng cung cấp dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất, khu vực quy hoạch,...

 • Dữ liệu bản đồ hạ tầng giao thông, đường xá, các nút / điểm giao thông chính ảnh hưởng đến vị trí/địa điểm đang quan tâm

5. Chấm Điểm Khu Vực Thị Trường / Địa Điểm Kinh Doanh

VGM.AI cung cấp một mô hình chấm điểm giúp người dùng đánh giá mức độ tiềm năng của khu vực thị trường hoặc địa điểm kinh doanh, đồng thời hỗ trợ đưa ra quyết định bán hàng chính xác dựa trên dữ liệu đáng tin cậy:

 • Các tiêu chí chấm điểm tiềm năng kinh doanh như: dân số, đối thủ cạnh tranh, điểm kinh tế - văn hoá - xã hội theo từng mức độ dễ tiếp cận địa điểm kinh doanh

 • Chấm điểm tiềm năng theo các tiêu chí, trọng số người dùng thiết lập

Last updated

Was this helpful?