2.3. Tra cứu vị trí

Hướng dẫn tra cứu, tìm kiếm vị trí

Bạn có thể tra cứu tìm kiếm thông tin vị trí theo tên, theo địa phận hành chính hoặc theo thông tin vị trí như sau:

Chọn chức năng "Tìm kiếm" để thực hiện tìm kiếm hoặc "Đặt lại" để hủy bỏ các điều kiện tìm kiếm

Last updated

Was this helpful?