2.7. Đề xuất khu vực

Hướng dẫn đề xuất các khu vực thị trường tiềm năng cho nhu cầu mở rộng mạng lưới kinh doanh

Bước 1: Từ phân hệ "Khu vực của tôi" chọn chức năng "Đề xuất khu vực thị trường":

Bước 2: Chọn phạm vị địa lý bạn cần xác định khu vực thị trường tiềm năng. Phạm vi địa lý có thể được xác định bằng cách:

  • Theo bán kính

  • Theo các cấp đơn vị hành chính Việt Nam

  • Theo quãng đường/thời gian di chuyển

  • Theo khu vực bất kỳ do bạn tự vẽ

Bước 3: Thiết lập các tiêu chí để xác định khu vực thị trường tiềm năng. Các tiêu chí có thể bao gồm:

  • Mật độ/số lượng dân số

  • Mật độ/số lượng đối thủ cạnh tranh

  • Mật độ/số lượng các điểm quan tâm

Bước 4: Nhập số lượng khu vực thị trường cần đề xuất và phạm vi bán kính của khu vực thị trường.

Bước 5: Bạn có thể xem lại các tiêu chí vừa thiết lập và có thể thay đổi lại nếu chưa thấy phù hợp. Chọn chức năng "Đề xuất", bạn vui lòng đợi trong giây lát để hệ thống xử lý và đề xuất khu vực thị trường cho bạn

Bước 6: Bạn có thể khai thác số liệu các khu vực mà VGM.ai đã đề xuất bằng chức năng 2.6. Xem báo cáo, phân tích

Last updated