3.2. Nhân khẩu học

Hướng dẫn khai thác thông tin Nhân khẩu học theo khu vực thị trường

Nhân khẩu học là gì?

Nhân khẩu học là một lĩnh vực nghiên cứu xã hội học liên quan đến việc thu thập và phân tích thông tin về các đặc điểm của dân số, như tuổi tác, giới tính, hôn nhân, học vấn, thu nhập, nghề nghiệp, dân tộc, ... Mục đích chính của nhân khẩu học là hiểu và mô tả dân số trong một khu vực cụ thể

Nhân khẩu học có ý nghĩa như thế nào với phân tích dữ liệu thị trường?

Trong phân tích dữ liệu thị trường ngành bán lẻ, nhân khẩu học đóng vai trò quan trọng. Việc hiểu rõ đối tượng khách hàng và đặc điểm của họ giúp các doanh nghiệp bán lẻ xác định và hiểu rõ hơn về thị trường tiềm năng của mình.

Thông tin nhân khẩu học có thể giúp các nhà bán lẻ trả lời các câu hỏi như:

  1. Ai là khách hàng tiềm năng của sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi?

  2. Khách hàng tiềm năng có đặc điểm gì? Ví dụ: tuổi, giới tính, dân tộc, ....

  3. Những nhóm khách hàng nào có nhu cầu cao nhất cho sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi?

  4. Làm thế nào để tôi tiếp cận và thu hút khách hàng tiềm năng?

Dữ liệu nhân khẩu học cung cấp thông tin quan trọng để xác định các nhóm mục tiêu, phân đoạn thị trường và phát triển các chiến lược tiếp cận khách hàng. Nó giúp các nhà bán lẻ đánh được tiềm năng thị trường của cửa hàng là bao nhiêu, hiểu được tiềm năng thị trường, từ đó tạo ra các chiến dịch tiếp thị hiệu quả hơn và tối ưu hóa kinh doanh.

Dữ liệu về nhân khẩu học được VGM xây dựng từ các nguồn dữ liệu chính thông sau:

a. Nhân khẩu học từ nguồn Meta

b. Nhân khẩu học từ nguồn WorldPop

c. Nhân khẩu học từ nguồn Tổng cục thống kê

Last updated