2.6. Xem báo cáo, phân tích

Hướng dẫn em báo cáo phân tích khu vực

Từ danh sách Khu vực của tôi, chọn chức năng "Phân tích" để xem:

Chọn "Có" để tiếp tục phân tích, hoặc "Không" để hủy bỏ:

Lưu ý: Khi khu vực đã thực hiện phân tích bạn không thể cập nhật lại không gian.

Last updated

Was this helpful?