👉Đăng ký miễn phí

Hướng dẫn đăng ký trải nghiệm dịch vụ MIỄN PHÍ

B1: Truy cập địa chỉ để đăng ký: https://analytics.apps.vgm.ai/Account/Register

B2: Nhập các thông tin bắt buộc bao gồm Họ tên, Email và Mật khẩu:

Lưu ý: Đăng ký tài khoản tức là bạn đã chấp nhận Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Hãy dành chút thời gian đọc nó bạn nhé 👏!

B3: Xác thực Email và đăng ký hoàn tất đăng ký

Last updated

Was this helpful?